Träning

Kan man träna förkyld?

Kan jag träna trots lätta förkylningssymtom? Bör jag träna när barnen är sjuka och jag har sovit dåligt? Frågor som dessa får jag ofta som både fysioterapeut och personlig tränare. I detta inlägg ska jag djupdyka i ämnet. 

Träning vid förkylning

Att träna med infektion i kroppen förknippas med risker och därför bör man alltid vara försiktig med träning de första dagarna med förkylningssymptom oavsett omfattning av symptomen. I början av en infektion är det svårt att veta svårighetsgrad av infektionen och hur infektionen kommer att utvecklas. Har man bara lätta förkylningssymptom såsom snuva kan man sedan återuppta träningen om symptomen inte förvärras. Har man däremot hosta, heshet eller halsont bör man vara mer restriktiv med träning fram till symptomen ger vika. Vid feber eller sjukdomskänsla bör man alltid vila. Anledningen till detta är att träning kan försvåra infektionen och i värsta fall leda till hjärtmuskelinflammation. Efter sjukdom och förkylning är prestationsförmågan nedsatt, det gäller såväl kondition som muskelkraft och koordination. Detta kan leda till ökad skaderisk vilket gör att det blir viktigt att komma igång med träning igen successivt. 
Källa fyss.se

Träning och påverkan på immunförsvaret

Träning på låg och måttlig intensitet förbättrar immunförsvaret och minskar infektionskänsligheten. Träningspass på över timmen av minst måttlig intensitet försämrar immunförsvaret tillfälligt, särskilt timmarna efter passet. Hur länge infektionskänsligheten är ökad beror på intensiteten och hur lång tid det är sedan föregående träningspass. Täta träningspass av detta slag kan leda till att mottagligheten för infektioner ökar under längre tid och att risken för komplikationer vid infektioner ökar. Att äta, sova och vila ordentligt är också viktigt för immunförsvaret. 
Källa fyss.se

Bör man då träna med sjukdom i familjen?

Mitt svar är att man lugnt kan träna även vid sjukdom i huset men att det kan vara klokt att undvika långa, intensiva pass. Dålig sömn ökar infektionskänsligheten ytterligare vid långa, intensiva pass. Träningspass under timmen på låg och måttlig intensitet finns däremot ingen anledning att undvika på grund av störd sömn. Träning kan snarare minska tröttheten, ge ett bättre stämningsläge och förbättra sömnkvaliteten kommande natt. 

Utformning av träningsupplägg

För att inte riskera långvarigt ökad infektionskänslighet är det viktigt med träningsplanering där det ges tillräcklig tid för vila mellan långvariga och intensiva pass. Vila i träningsupplägg är också av stor betydelse för skaderisken. För skaderisken är det viktigt med variation i träningen och individuellt utformad styrketräning. Vill du ha hjälp med träningsupplägg som utformas efter hand och efter dina individuella behov kan du kontakta mig via mail.
Se Personlig träning online för mer information.

Ingrid

Kostrådgivare och legitimerad fysioterapeut med master inom idrottsmedicin. Jag hjälper dig med kostrådgivning och Personlig träning Online utifrån dina behov och målsättningar.

Kika även på